درباره سایت

این سایت در نظر دارد  مراسم ها و بازدیدها ویا فعالیتهای دانشجویان را بصورت تصاویر نمایش دهد

لذا از کلیه دانشجویان علاقمند درخواست می شود جهت همکاری به واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه مراجعه نمایند.

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را جهت هر چه بهتر شدن سایت به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید.

info@sardroud-iau.ac.ir

بیشتر بدانید

درباره سایت

این سایت در نظر دارد  مراسم ها و بازدیدها ویا فعالیتهای دانشجویان را بصورت تصاویر نمایش دهد

لذا از کلیه دانشجویان علاقمند درخواست می شود جهت همکاری به واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه مراجعه نمایند.

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را جهت هر چه بهتر شدن سایت به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید.

info@sardroud-iau.ac.ir

بیشتر بدانید

از وبلاگ

کارهای اخیر